Natalia Szyszkowska

Natalia Szyszkowska

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuję się wsparciem psychologicznym, poradnictwem oraz psychoedukacją skierowaną do osób dorosłych oraz młodzieży, doświadczających trudności natury psychologicznej, emocjonalnej oraz mierzących się z kryzysami rozwojowymi.

Katarzyna Śmiłowska

Katarzyna Śmiłowska

Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię rodzin. Pomagam rodzinom, dzieciom oraz młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej , doświadczającym trudności emocjonalnych lub przeżywającym różne sytuacje kryzysowe. Jestem absolwentką całościowego szkolenia z terapii psychodynamicznej w SAP – Suddeutsche Akademie fur Psychotherapie w Niemczech [Czytaj dalej]

Monika Sobczyk

Monika Sobczyk

Jestem psychoterapeutą. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię rodzin, małżeństw oraz par. Pomagam osobom będącym w kryzysie, cierpiącym na zaburzenia depresyjne, nerwicowe i lękowe. Pomagam rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych. Ukończyłam 2-letnie szkolenie w Zakresie Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid [Czytaj dalej]

Patrycja Sławińska

Patrycja Sławińska

Prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Pomagam w sytuacjach kryzysów życiowych, zaburzeń nerwicowych, lękowych i depresyjnych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach interpersonalnych. Ukończyłam 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Program szkolenia realizował standardy według kryteriów przyjętych przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej [Czytaj dalej]

Anna Scelina-Szczypka

Anna Scelina-Szczypka

Jestem z wykształcenia psychologiem – absolwentką psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam roczne szkolenie z socjoterapii w Pracowni Psychoedukacji Terapii w Bielsku-Białej. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u superwizorów CTPB [Czytaj dalej]

Justyna Parlak

Justyna Parlak

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat 639). Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię rodzin, małżeństw i par. Specjalizuję się w psychoterapii przeznaczonej dla osób, które przeżywają stany lękowe, obniżony nastrój, przejawiają zaburzenia osobowości oraz mają problemy zdrowotne o podłożu psychicznym. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w relacjach z ludźmi, w pełnieniu ważnych ról i zadań życiowych, doznają cierpienia związanego z urazowymi wydarzeniami i kryzysami życiowymi [Czytaj dalej]

Urszula Misiuna

Urszula Misiuna

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 657) Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię rodzin, małżeństw oraz par. Pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe i depresyjne, zaburzenia nastroju, odżywiania się, osobowości, przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy czy pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym. Pomagam osobom dorosłym, rodzinom oraz młodzieży. Ukończyłam 5,5 letni kurs podyplomowy „Psychoterapia” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [Czytaj dalej]

Agnieszka Marcisz

Agnieszka Marcisz

Jestem psychologiem, terapeutą rodzin i par, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Swoją ofertę pomocy psychologicznej i psychoterapii indywidualnej kieruję do osób dorosłych i młodzieży, natomiast ofertę systemowej terapii rodzin kieruję do całych rodzin, małżeństw i par. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, anoreksji, bulimii, nietypowych zaburzeń odżywiania, trudności wychowawczych, kryzysów rodzinnych/partnerskich, i in. [Czytaj dalej]

Elżbieta Majtyka-Borek

Elżbieta Majtyka-Borek

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą PTP, terapeutą rodzin. Absolwentką 5, 5 letniego Kursu Podyplomowego "Psychoterapia" Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w zakresie systemowej terapii rodzin i psychoterapii psychodynamicznej). Prowadzę od 2001 roku psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Pomagam osobom cierpiącym na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne. Udzielam szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób doświadczających różnorodnych problemów emocjonalnych [Czytaj dalej]

Ilona Kucharska

Ilona Kucharska

Jestem psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomagam osobom przeżywającym kryzys, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, cierpiącym na zaburzenia lękowe, nerwicowe i depresyjne. Pomagam rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych. Prowadzę grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Ukończyłam dwuletni kurs z zakresu psychoterapii indywidualnej i socjoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej [Czytaj dalej]