Psychoterapia indywidualna

Jest to profesjonalna pomoc w sytuacjach, gdy ludzie nie radzą sobie ze swoimi problemami, takimi jak lęki, stany napięcia emocjonalnego, obniżony nastrój, depresja, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, itp. Jest to cykl spotkań pacjenta z tym samym psychoterapeutą, mający na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się po pomoc. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie w procesie poznawania siebie, w dokładnej analizie tego, co w danym momencie jest źródłem niepokoju, problemów czy cierpienia. Podczas procesu psychoterapii analizowane są doświadczenia z przeszłości pacjenta, pod kątem ich wpływu na bieżące życie. Uzyskana w ten sposób wiedza o sobie pozwala na zwiększenie autonomii oraz doświadczenie satysfakcji z życia. W psychoterapii najważniejszym czynnikiem leczącym jest oparta na zaufaniu relacja z psychoterapeutą, dzięki której pacjent ma szanse poradzić sobie z trudnościami, potrzebą zmian, jakie zmotywowały go do skorzystania z pomocy. Treści ujawniane przez pacjenta podczas spotkań z psychoterapeutą służyć mają poznaniu i rozumieniu jego życia psychicznego, objęte są zasadą poufności.