Psychoterapia – to działa!

Trzy powody, dla których warto zgłosić się na psychoterapię.

Psychoterapia – a co to takiego?

Korzystanie z psychoterapii powoli przestaje być wstydliwe i zarezerwowane dla osób ciężko chorych, które funkcjonują na obrzeżach społeczeństwa. Pejoratywnie nazywane „wariatami”, zazwyczaj korzystają z innych form pomocy – społeczności terapeutycznych czy hospitalizacji. Psychoterapia jest metodą leczenia, która może być pomocna w kryzysowych sytuacjach, doświadczanych przez każdą dobrze funkcjonującą jednostkę, na różnych etapach życia. Podjęcie jej nie zawsze jest oznaką głębokich zaburzeń, bywa wynikiem potrzeby zrozumienia siebie, uporządkowania doświadczeń, ażeby mogło to znaleźć odzwierciedlenie w lepszym funkcjonowaniu.
Scharakteryzujmy najważniejsze powody zgłoszenia się na psychoterapię :
1. Zaburzenia depresyjne i lękowe oraz zaburzenia osobowości. W przebiegu zaburzeń depresyjnch i lękowych, pojawiają się objawy, które powodują zmianę naszego przeżywania, myślenia i zachowania. Towarzyszą temu objawy somatyczne : duszności, kołatania serca, drżenie rąk, bóle i inne. Ludzie cierpiący w ten sposób, często nie mają świadomości, jak ich problemy emocjonalne wiążą się z doświadczeniami życiowymi, mają poczucie, że objawy są czymś „obcym”, pojawiającym się „znikąd”.
2. Aspekt rozwojowy. Ludzie czasem chcą, a nawet muszą dokonać w życiu zmian, postępować inaczej niż dotychczas, a z jakichś powodów nie są w stanie tego zrobić. Wyczerpały się również możliwości skorzystania ze wsparcia bliskich. Dotychczasowe sposoby postępowania można wtedy porównać do zaciasnego ubrania – jest niefunkcjonalne, uwiera, warto się „przebrać”.
3. Nasze relacje z ludźmi, relacje rodzinne. Konflikty z najbliższymi, utrata ważnych relacji, doświadczanie odrzucenia, brak satysfakcjonującej więzi, poczucie osamotnienia czy trudności z wychowaniem dzieci – jeśli się powtarzają i przebiegają z dużą intensywnością, a nasze dotychczasowe strategie postępowania zawiodły – również mogą stać się przedmiotem psychoterapii.

Na czym polega psychoterapia?

Cztery główne nurty psychoterapii to podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczne i systemowe. Ich przegląd to rzecz jasna temat na osobny artykuł. Niezależnie od nurtu i różnic w rozumieniu procesu psychoterapii oraz stosowanych technik, jej skuteczność jest potwierdzona i podobna, niezależnie od podejścia.
Głównym narzędziem pracy w psychoterapii jest rozmowa. Toczy się ona wokół trzech wymiarów : obecnej problematyki zgłaszanej przez pacjenta, kontekstu historycznego czyli doświadczeń z przeszłości oraz relacji między pacjentem a terapeutą. Wbrew obiegowym opiniom spotkania nie koncentrują się na dzieciństwie – przeszłość pojawia się o tyle, o ile pacjent musi ją odreagować i odżałować. Rola dzieciństwa w psychoterapii to głównie zrozumienie, jak wpływa na naszą tożsamość, wybory życiowe i oczywiście problematykę. Analiza relacji terapeutycznej jest często najważniejszym elementem pracy – jeśli relacja między pacjentem a terapeutą jest ugruntowana, łatwiej mówić o ograniczeniach pacjenta, o tym, jaki ma on udział w tworzeniu swoich problemów.
Celem rozmowy w psychoterapii nie jest dawanie rad czy pouczanie, ale pomoc w zrozumieniu siebie, swoich uczuć, wyborów i przeżywanych problemów. Natura objawów jest bowiem taka, że pacjent często ich nie rozumie. Nieraz spotykamy się z refleksjami : „zawsze byłem silny, radziłem sobie, dlaczego teraz wszystkiego się boję?”. Lepsze rozumienie siebie, staje się punktem wyjścia do podjęcia świadomych zmian w sposobie myślenia i przeżywania, a dalej również w postępowaniu. Relacja terapeutyczna, dobry związek z terapeutą staje się wówczas źródłem wsparcia do tych zmian.

 

mgr Urszula Misiuna
Zespół Psychoterapeutów Stowarzyszenia MOST

Kielce, styczeń 2016 r.