Spotkanie dla osób chorujących na łuszczycę
Stowarzyszenie Razem Raźniej

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Klubie Polonez w Kielcach Urszula Misiuna i Patrycja Sławińska – psychoterapeutki Stowarzyszenia PoRozumienie – poprowadziły spotkanie dla osób chorujących na łuszczycę. Było ono poświęcone psychologicznym aspektom choroby. W rozmowie poruszone były tematy związane z emocjonalnym podłożem łuszczycy, trudnościami związanymi z jej akceptacją, znaczeniem sposobu myślenia i przeżywania w procesie leczenia. Rozmawiałyśmy o znaczeniu wsparcia psychologicznego w przebiegu podejmowanych działań leczniczych. Spotkanie było wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Raźniej.

Rodzinny Ośrodek Pieczy Zastępczej w Kielcach

Współpracujemy  z Rodzinnym Ośrodkiem Pieczy Zastępczej w Kielcach. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie Stowarzyszenia pełnią w Ośrodku systematyczne bezpłatne dyżury.  Zapraszamy na nie rodziców zastępczych, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej doświadczają różnych trudności w relacjach z podopiecznymi. Oferujemy też „koleżeńską” pomoc w rozwiązywaniu trudności napotykanych przez pracowników Ośrodka w ich codziennych, często trudnych zadaniach związanych z kontaktami z opiekunami zastępczymi, ich podopiecznymi czy też rodzicami biologicznymi.

Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”

Psychoterapeutki Stowarzyszenia PoRozumienie Monika Sobczyk, Patrycja Sławińska i Anna Scelina-Szczypka wspierają kadrę wychowawczą i podopiecznych Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach. W zależności od potrzeby prowadzą indywidualne konsultacje podopiecznych, zebrania-pogadanki dla rodziców, warsztaty dla dzieci i młodzieży.


Święto Kielc

W dniu 25 czerwca 2017 r. nasze Stowarzyszenie wzięło udział w Festynie z okazji Święta Kielc. Miałyśmy okazję przedstawić naszą działalność mieszkańcom miasta oraz pracownikom innych organizacji pomocowych. Rozmawiałyśmy o pomocy psychologicznej i sposobach jej udzielania. Pomaganie ma sens.