Współpracujemy  z Rodzinnym Ośrodkiem Pieczy Zastępczej w Kielcach. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie Stowarzyszenia pełnią w Ośrodku systematyczne bezpłatne dyżury.  Zapraszamy na nie rodziców zastępczych, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej doświadczają różnych trudności w relacjach z podopiecznymi. Oferujemy też „koleżeńską” pomoc w rozwiązywaniu trudności napotykanych przez pracowników Ośrodka w ich codziennych, często trudnych zadaniach związanych z kontaktami z opiekunami zastępczymi, ich podopiecznymi czy też rodzicami biologicznymi.