Siedziba Stowarzyszenia Psychoterapii PoRozumienie mieści się w Kielcach przy ul. Klonowej 40a/5.

Zapraszamy na spotkanie po telefonicznym uzgodnieniu terminu z psychoterapeutą.