Konsultacje psychologiczne

Są to spotkania terapeutyczne, które służą zrozumieniu problemu i poszukiwaniu możliwości poradzenia sobie z nim. O ich ilości i częstotliwości decydują wspólnie pacjent/klient i terapeuta. Może to być jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb.  Efektem spotkań konsultacyjnych często jest dalsza praca terapeutyczna, jeśli zostanie określony cel terapii.