Stowarzyszenie Psychoterapii PoRozumienie w Kielcach istnieje od sierpnia 2016r.

Wcześniej, od roku 2009, działało jako sekcja innego stowarzyszenia. Powołane zostało przez grupę doświadczonych psychoterapeutów. Prowadzimy w Kielcach działania związane z psychoterapią, pomocą psychologiczną i edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób dorosłych wymagających wsparcia psychologicznego. Na tych polach zajmujemy się nieodpłatną działalnością statutową w placówkach pomocowych dla dzieci i rodzin. Ponadto organizujemy warsztaty, szkolenia i superwizje poszerzające kompetencje zawodowe psychologów, pedagogów, terapeutów. Zapraszamy również do korzystania odpłatnej oferty psychoterapeutycznej w Stowarzyszeniu PoRozumienie w Kielcach przy ul. Klonowej 40 a / 5.

Pomocy psychoterapeutycznej udzielają wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci. Nasze kwalifikacje potwierdzone są Certyfikatami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Pracę psychoterapeutyczną poddajemy stałej superwizji superwizorów PTP. Psychoterapeuci Stowarzyszenia PoRozumienie pracują w nurtach psychodynamicznym, behawioralno– poznawczym, systemowym oraz humanistycznym. Jesteśmy psychoterapeutami specjalizującymi się w różnych obszarach, takich jak: terapia indywidualna, terapia rodzin, terapia małżeństw oraz par, psychoterapia dzieci i młodzieży. Udzielamy pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysu życiowego.

Oferowana przez nas pomoc jest skierowana do osób, które cierpią z powodu różnych zaburzeń: depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania (bulimia i anoreksja), zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, trudności w relacjach interpersonalnych.

Pomagamy osobom z syndromem DDA i DDD. Pracujemy również z osobami niepewnymi siebie, z zaniżonym poczuciem własnej wartości. W sytuacjach kryzysu życiowego udzielamy pomocy m. in. w sytuacji żałoby, rozstania, rozwodu, konfliktów czy gwałtownej zmiany sytuacji życiowej. Dzieciom i młodzieży pomagamy w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, zaburzeniach zachowania, sytuacji nasilonej nieśmiałości, lęku społecznego lub przeciwnie – w zachowaniach agresywnych lub autoagresywnych. Do rodzin, par oraz małżeństw kierujemy systemową terapię rodzin, która jest pomocna w przypadku konfliktów i kryzysów małżeńskich, zdrady, problemów wychowawczych z dziećmi czy braku satysfakcji w związku.

Aby dowiedzieć się więcej o nas, umówić na spotkanie lub skorzystać z innej oferty, wejdź na stronę główną. Jeśli szukasz psychologa, psychoterapeuty w Kielcach, to zapraszamy. Zespół psychoterapeutów Stowarzyszenia PoRozumienie w Kielcach tworzą : mgr Ilona Kucharska, mgr Elżbieta Majtyka – Borek, mgr Agnieszka Marcisz, mgr Urszula Misiuna, mgr Justyna Parlak, mgr Anna Scelina – Szczypka, mgr Patrycja Sławińska, mgr Monika Sobczyk, mgr Natalia Szyszkowska.