Terapia dzieci i młodzieży

W życiu dzieci pojawiają się trudności, z którymi rodzice nie zawsze potrafią sobie poradzić. Problemy mogą pojawić się w domu, przedszkolu, szkole, czy w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się z psychoterapeutą, który pomoże uporać się z trudnościami.

Psychoterapia dzieci różni się nieco od psychoterapii osób dorosłych. Zawiera elementy terapii indywidualnej, jednak sesje najczęściej przybierają formę zabawy lub aktywności fizycznej, np. rysowania, budowania, odgrywania ról za pomocą zabawek. Spotkania z dzieckiem pozwalają poznać istotę jego problemów i nauczyć lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach. Pomoc psychoterapeuty obejmuje również psychoedukację rodziców, dzięki której możliwe jest rozwinięcie umiejętności w obszarze wychowawczym, niezbędnych do uzyskania i utrzymania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dziecka. Czasem efektem staje się wspólna terapia rodzinna.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje następującą problematykę:
• depresję, lęki
• nadmierną lękliwość
• nieśmiałość
• brak motywacji
• zachowania impulsywne i agresję
• trudności w relacjach z rówieśnikami
• problemy szkolne i wychowawcze
• trudności w relacji z rodzicami
• tiki, fobie
• objawy psychosomatyczne
• kryzysy emocjonalne, kryzysy w związkach
• niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć
• zaburzenia tożsamości

Dzieci i młodzież mogą brać udział w psychoterapii tylko z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.