Terapia rodzin i par

Skierowana jest do osób przeżywających kryzys w związkach. Kryzys w związku może objawiać się wprost – w kłótniach czy konfliktach, trudnościach w relacji seksualnej, poczuciu obcości i osamotnienia. Czasem jednak partnerzy mają poczucie, że nie są szczęśliwi, że coraz bardziej oddalają się od siebie, choć nie potrafią wskazać jednoznacznej przyczyny problemów. Trudności w związku mogą wynikać również z trudnych doświadczeń, których para doświadcza – choroby, żałoby, nagłej zmiany sytuacji życiowej, czy też trudności wychowawczych.

Głównym celem terapii małżeńskiej i par jest znalezienie i zrozumienie przyczyn kryzysu w związku. Psychoterapeuta pomaga zrozumieć to, co dzieje się we wzajemnych relacjach partnerów oraz pomaga zdobyć umiejętności potrzebne do samodzielnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Psychoterapia par pozwala też stworzyć bezpieczną przestrzeń do wyrażenia smutku, złości, czy frustracji w taki sposób, by służyło to relacji. Podczas terapii partnerzy uczą się jak wyrażać w sposób adekwatny oraz nie naruszający granic swoje potrzeby, uczucia i myśli. Czasami praca koncentruje się na procesie decyzyjnym o pozostaniu w związku bądź zakończeniu go.

Terapia rodzin jest to rodzaj pracy terapeutycznej, w której bierze udział cała rodzina. Jest ona bowiem swoistym systemem, w którym poszczególni członkowie oddziałują na siebie nawzajem i pozostają we wzajemnych zależnościach. W praktyce oznacza to, że problemy jednego członka rodziny bardzo często wpływają na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do powstania problemu czy zaburzenia u jednego członka rodziny. Z terapii rodzinnej warto skorzystać gdy rodzina przeżywa kryzys życiowy (śmierć, choroba), kiedy w rodzinie panuje napięcie, pojawiają się kłótnie i nieporozumienia, kiedy rodzice przeżywają trudności wychowawcze, kiedy rodziców martwi zachowanie dziecka, kiedy rodzina jest zagrożona separacją lub rozwodem.

Terapia rodzinna polega na rozmowie rodziny z psychoterapeutą. Zwykle odbywa się podczas cyklu spotkań. Tematami rozmów są kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie, z którymi borykają się jej członkowie, a które mają wpływ na to jak funkcjonują ze sobą i jak się ze sobą czują. Celem spotkań jest pomoc w znalezieniu satysfakcjonujących sposobów radzenia sobie z problemami. W rozmowach zazwyczaj uczestniczy cała rodzina, ponieważ ważne jest zobaczenie perspektywy każdego. Sesje odbywają się systematycznie.