Psychoterapia bez tajemnic

Zasady psychoterapii

W psychoterapii nic nie dzieje się bez wiedzy i zgody klienta. W prowadzonej przez wykwalifikowanych psychoterapeutów terapii obowiązują jasne zasady, które nazywa się kontraktem terapeutycznym. Przed rozpoczęciem psychoterapii psychoterapeuta uzgadnia z klientem szczegóły dotyczące stosowanej metody psychoterapeutycznej, częstotliwości spotkań, orientacyjnego czasu trwania terapii, płatności za sesje, zasad odwoływania sesji, płatności za sesje opuszczone bez uprzedzenia, reguły kończenia psychoterapii itd. Klient ma prawo do wyboru psychoterapeuty i do zadawania psychoterapeucie pytań o szczegóły terapii i kompetencje zawodowe. Psychoterapeuci z reguły nie udzielają odpowiedzi na pytania o prywatne życie, przekonania lub opinie w różnych kwestiach.

Psychoterapia jest tworzeniem długotrwałej relacji emocjonalnej i mentalnej pomiędzy psychoterapeutą a klientem. Właśnie ta więź ma właściwości leczące. Daje poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji i wewnętrznej siły, która z nich wynika. Psychoterapia jest doświadczeniem bardzo osobistym i musi być prowadzona w odpowiedni sposób. Psychoterapeuta współtworząc relację psychoterapeutyczną jest odpowiedzialny za jej przebieg. Jest zobowiązany do działania w ramach reguł określonych przez daną szkołę psychoterapeutyczną i kodeks etyczny psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego. Jego praca jest monitorowana poprzez superwizora oraz środowisko zawodowe. Podstawowymi kwestiami etycznymi są: zachowanie tajemnicy zawodowej, respektowanie godności, podmiotowości i autonomii klienta, traktowanie klienta z szacunkiem, powaga i zainteresowaniem, dążenie do zrealizowania wyznaczonego celu psychoterapii, dbanie o wysoką jakość kontaktu terapeutycznego, przestrzeganie ustaleń kontraktu terapeutycznego.

Skąd czerpać informacje o psychoterapii?

Lęk przed psychoterapią wynika często z błędnych wyobrażeń. Osobom, które chcą wiedzieć więcej na jej temat, ażeby lepiej z niej korzystać, polecam książkę pt.: „Psychoterapia bez tajemnic” red. naukowa; Lidia Grzesiuk, Rafał Styła. Można w niej znaleźć odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania. Np. dla kogo psychoterapia jest przeznaczona, przez kogo może być prowadzona, jak działa i co się dzieje podczas sesji, co podczas terapii powinno i nie powinno się zdarzyć, co psychoterapia daje, gdzie jest dostępna i ile kosztuje, kiedy i komu nie pomaga, itp.

„Podjęcie decyzji, co do udziału w psychoterapii może ułatwić następujący opis sesji psychoterapeutycznej. Jest ona szczególnym spotkaniem pacjenta, który przychodzi na nie ze swoim cierpieniem, i psychoterapeuty, który ma pomóc w osiągnięciu zmiany, zmniejszenia cierpienia. Podczas tego spotkania terapeuta uważnie słucha pacjenta, koncentruje się na przekazywanych informacjach i stara się nadać im głębsze znaczenie, korzystając ze swojej zdolności wczuwania się w cudze przeżycia, a także z wiedzy psychologicznej, intuicji i doświadczenia zawodowego.” (Psychoterapia bez tajemnic, str.13)

 

 

mgr Agnieszka Marcisz
Zespół Psychoterapeutów Stowarzyszenia MOST

Kielce, styczeń 2016.